Bude pre nás prínosom, ak sa rozhodnete poskytnúť 2% z Vašich odvedených daní v prospech neziskovej organizácie SHINBUKAN Slovakia a tým aktívne pomôcť šíreniu japonských tradícii na Slovensku.

Poslaním združenia je štúdium japonských tradičných bojových umení Iaidó a Jodó, osvojovanie etiky a mravnosti. Tieto bojové umenia napomáhajú adeptom v harmonickom telesnom a duchovnom rozvoji, návratu k pôvodným etickým hodnotám a ich aplikáciou v živote.

Všetky potrebné informácie nájdete na tomto odkaze:

PREDVYPLNENÉ VYHLÁSENIE

Ďakujeme
členovia SHINBUKAN SLOVAKIA


Prihlasovací formulár na stiahnutie.