Iaidó


Iaidó je pôvodné japonské bojové umenie zaobchádzania s tradičným dlhým mečom, presnejšie umenie jeho kontrolovaného plynulého tasenia s následným prechodom do účinného útoku proti súperovi. Praktikovanie Iaidó je spôsob ako zvládnuť techniky meča použiteľné tak na sebaobranu alebo na útok. Nech sa nachádzate kdekoľvek a v akejkoľvek situácií. Hlavné ciele Iaidó sú kultivácia mysle, tréning tela a dokonale zvládnutie techniky. Tieto tri ciele sa navzájom doplňujú a prekrývajú a je potrebné ich rozvíjať vo vzájomnej harmónií. Ich dôležitosť sa samozrejme menila v závislosti od historickej doby.

Krátka história


Počas dlhej histórie vojnových konfliktov v stredovekom Japonsku vznikli stovky šermiarských škôl. Z nich sa do dnešných dní zachovalo iba niekoľko desiatok. V našom dojo sa cvičí škola Muso Shinden Ryu, ktorej zakladateľom je Hayashizaki Jinsuke Shigenobu z provincie Dewa. Počas svojho života sa stal známym šermiarom, vyučoval po celom Japonsku a mal množstvo študentov, ktorí neskôr založili svoje veľmi úspešné šermiarske školy ako sú Hoki Ryu, Ichinomya Ryu, Tamiya Ryu či Mugai Ryu. Po Hayashizakiho smrti preniesol jeden z jeho študentov, Hasegawa Hidenobu Eishin, tieto techniky do svojej domovskej provincie Tosa, kde sa uchytili a neskôr sa stali známe ako Tosa Iai. Škola sa odovzdávala len v provincii Tosa celé obdobie Tokugawa až do jeho konca reformou Meiji. V tom čase na scénu nastúpil Nakayama Hakudo, ktorý túto školu absolvoval ako prvý japonec, nepochádzajúci z provincie Tosa. Školu mierne upravil, viac sprístupnil a v roku 1933 ju začal verejne vyučovať. Všetky tieto zmeny viedli k vzniku školy Muso Shinden Ryu, tak ako ju poznáme dnes - s pevnými koreňmi v pôvodných technikách provincie Tosa, ale napriek tomu otvorenej modernému svetu.

Cvičenie


Dnešní študenti rozvíjajú šermiarsku techniku v rámci Iaidó ako nástroj sebazdokonaľovania a sebarozvoja. Techniky Iai, ktoré sa vyučujú v našom dojo môžeme rozdeliť na moderné a tradičné. Súbor moderných techník, známe ako Sei Tei, predstavuje 12 Kata, definovaných v roku 1966 ako štandardizované techniky pre všetky školy združené v ZNKR. Tradičné techniky, nazývané aj Koryu Kata, predstavujú v rámci Muso Shinden Ryu celkovo 45 techník zo sedu a v stoji, rozdelené podľa náročnosti do troch setov. Katy sa s ohľadom na bezpečnosť prevádzajú bez skutočného partnera, voči fiktívnemu protivníkovi.